S&P Global към бизнеса: Очаквайте променени договори и забавени зелен и цифров преход