Китай заяви, че къса отношения със САЩ в редица области