Над 700 фирми могат да получат средства за модернизация на производството