Съветът на ЕС утвърди решението за намаляване на потреблението на газ в ЕС с 15% - Управление и бизнес