Енергийната криза вдъхва нов живот на ядрените мощности