Китай прекратява връзките със САЩ в редица области