Напрежение в Багдад! Десетки хиляди последователи на Муктада Садр се събраха на масова милитва