Приключва реставрацията на Бракаловата къща (Етнографският музей)