„Булгаргаз“ е дружеството със задължения към бюджета - Общество и политика