Разходите по дейността повишиха загубата на "Син Карс Индъстри" - Управление и бизнес