Познаването на признаците на инсулт и бързото получаване на помощ може да направи всичко различно