Спират движението по част от „Даме Груев“, автобусна линия 37 с променен маршрут