ВАЖНО! СПЕКТАКЪЛЪТ “ ОЩЕ ЕДНА ЖЕНА КАЗА“ СЕ ОТМЕНЯ ЗА НОВА ДАТА!