ЕС ще плати над 50 млрд. евро, за да напълни газохранилищата си