България и Газпром: този театър на руски крепостни вече сме го играли