Демерджиев: Миграционният натиск се е увеличил, създава международни проблеми