Малките предприятия в Русия масово съкращават служители