Б. Николов: Търговците намаляват количеството за сметка на цените