БНБ прие насоки за поверителност при работа с четири централни банки извън ЕС