Новият вътрешен министър отчете увеличение на миграционния натиск