Наредба, приета от Асена Сербезова, нарушава търговската тайна - Управление и бизнес