Националният гаранционен фонд със споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за МСП - Финансов дневник