Азпиликуета сложи край на спекулациите с бъдещето си