График за почистване на дъждоприемните шахти от 8 до 12 август