Китай наказа Нанси Пелоси за „нечуваната провокация“