Корекции смекчават санкциите на ЕС за руския петрол, но кой ще се възползва?