„Технически компоненти България“ разширява производството си, разкрива нови работни места - Управление и бизнес