Министърът на финансите обяснил на Спецов, че го освобождава по политически причини