Пет клуба предлагат занимания за видинските деца и младежи