Франция създава кризисна работна група заради историческата суша