Ако туята е изсъхнала, направете това, за да я съживите