В брой 62 на „Държавен вестник“ са публикувани важни промени в Кодекса на труда