"Продължаваме промяната" ще се регистрира като партия