Служителите на звено „Инспекторат“-Благоевград по-близо до хората за по-голяма сигурност