Строители и архитекти ще разработят правила за процедурите по инженеринг - Управление и бизнес