Започнаха да крадат Hyundai и Kia с обикновен USB кабел