Установиха кражба на ток на ул. „Даме Груев“ в Благоевград