В Малта са съкрушени, а ние се питаме: Защо разликата вече е толкова минимална?