К. Стайков: Неизвестните около търга за LNG остават, но имаме нужда от договорения газ