Пътните фирми няма да подписват нови споразумения преди изплащане на задълженията