БАТ отбелязва втората годишна седмица за стимулиране на устойчивото развитие