Френската EDF намалява производството на ядрена енергия