Африканският фронт в конфликта между Русия и Запада