Държавните петролни гиганти ще решат съдбата на енергийния преход