Проф. Кантарджиев: Наблюдава се намален темп на увеличаването на COVID случаите