Турция отчита инфлация от близо 80 на сто през юли на годишна база