Франция – Регулаторът одобри стратегията на EDF за откриване на корозия в атомните електроцентрали