Данните за безработицата в САЩ охладиха страстите на Wall Street