Поръчка за пропаданията по три пътни участъка в Смолянско за 4 млн. лв. обяви АПИ