В стил да защитим "изконните западни ценности": Страх във Великобритания от енергиен апокалипсис